אגף החשב הכללי, משרד האוצרוועדה לשיפור הסביבה העסקית בישראל (doing business)

שיפור עשיית עסקים בישראל

נכתבה על ידי , בתאריך Invalid date. התשובה ניתנה במענה לשאלה ""