אגף החשב הכללי, משרד האוצרוועדה לשיפור הסביבה העסקית בישראל (doing business)