אגף החשב הכללי, משרד האוצרוועדה לשיפור הסביבה העסקית בישראל (doing business)

שיפור עשיית עסקים בישראל: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

הוועדה לשיפור הסביבה העסקית בישראל פונה אליכם, בעלי עסקים והציבור הרחב, לעזור לה לשפר את הסביבה העסקית של המחר. 

שתפו אותנו ברעיונות לצמצום הבירוקרטיה ושיפור התהליכים הקיימים או בכל נושא אחר בממשק בין המגזר העסקי לממשלה כך שיהיה קל יותר לבעלי עסקים בעבודה מול הממשלה.

מידע נוסף

היכנסו, שתפו והשפיעו - ההמלצות שלכם היום הן הסביבה העסקית של מחר!

הפחתת הנטל הבירוקרטי ויצירת סביבה עסקית נוחה, יתרמו לשיפור יכולת עשיית העסקים בישראל ולגידול בתעסוקה ובתוצר, תוך הורדת יוקר המחייה, הגדלת הפיריון והעלאת כושר התחרותיות של העסקים הישראליים בארץ ובחו"ל.

מדי שנה מפרסם הבנק העולמי את מדד Doing Business המשקף את קלות עשיית העסקים בכל מדינה בהתאם לפרמטרים שהוגדרו על ידו. לאורך השנים, חלה ירידה מתמשכת בדירוגה של ישראל במדד ונכון ל-2017, ישראל מדורגת במקום 52.

החשב הכללי במשרד האוצר מינה ועדת היגוי שתפקידה לגבש תכנית עבודה לשיפור הסביבה העסקית בישראל ושיפור הדירוג של מדינת ישראל במדד "עשיית עסקים" של הבנק העולמי.

אנו פונים אליכם לשתף את הוועדה בהצעות ורעיונות לשיפור ממשק היחסים שבין העסקים לממשלה, תוך התמקדות בצמצום הבירוקרטיה, התייעלות ופישוט תהליכים מול גופים בממשלה, כל זאת במטרה ליצור סביבה העסקית נוחה ולהקל על עשיית העסקים בישראל.